ضرورت داشتن مهارت کوچینگ برای مدیران منابع‌ انسانی

مهارت کوچینگ است شایستگی که امروزه برای مدیران منابع انسانی

مهارت کوچینگ برای مدیران منابع‌ انسانی دوازدهمین دلیل شکست مدیران منابع انسانی، نداشتن مهارت کوچینگ است شایستگی که امروزه برای مدیران منابع انسانی بسیار واجب است، به خصوص با ورود نسل Z به عرصه‌ی کار. مهارت کوچینگ برای یک مدیر که بتواند گوش شنوای خوبی باشد، همدلی کند، فیدبک به موقع دهد و در حل […]

عدم توجه به یکپارچگی ابزارهای مدیریت منابع انسانی HRM و کارکرد جزیره ای آنها

عدم یکپارچگی ابزارهای منابع‌انسانی

عدم یکپارچگی ابزارهای منابع‌ انسانی hrm با یکدیگر واحد مدیریت منابع‌انسانی بسیاری از سازمان ها مدعی چندین و چند ابزار برای سرویس دادن به واحدهای دیگر است مثلا مدیریت عملکرد، آموزش، انگیزش و … اما وقتی به کارکرد آنها و ورودی و خروجی فرایندهای هر یک توجه می‌کنیم می‌بینیم که هر کدام جزیره ای مستقل […]

عدم توجه به تفکیک سطوح چارت سازمانی

عدم طراحی ابزارهای مدیریت منابع انسانی به تفکیک سطوح چارت سازمانی

عدم طراحی ابزارهای مدیریت منابع انسانی به تفکیک سطوح چارت سازمانی اگر چارت سازمانی مبتنی بر رویکردهای مدیریت استراتژیک و تحلیل فرایندها طراحی شده باشد ( و صرفا یک نقاشی ساده نباشد ) ما اساسا به سه نوع شاغل برخورد می‌کنیم: نیروی انسانی (اپراتورها، کارگران و … ) که بیشتر قابلیت های فیزیکی شاغلین آنها […]

عدم توجه به زیرساخت مدیریت منابع انسانی

عدم توجه به زیر ساخت اصلی فرایندهای مدیریت‌منابع انسانی HRM

عدم توجه به زیر ساخت اصلی فرایندهای مدیریت‌منابع انسانی hrm شروع مسیر تعالی در هر سازمانی با رویکرد فرایندی آغاز میشد اما متاسفانه ما در ایران همیشه با سازمان‌های غیرفرایندی، فرد محور و شفاهی مواجهیم که زیرساخت لازم برای هر نوع ابزار مدیریتی را ندارند، حال اگر بپذیریم که سازمان ما نگاه فرایندی دارد و […]

عدم توجه به مراحل سیستم‌گذاری در منابع انسانی

عدم توجه به مراحل سیستم‌گذاری در طراحی، استقرار و جاری سازی

عدم توجه به مراحل سیستم گذاری در طراحی، استقرار و جاری سازی هر ابزار مدیریتی، بالاخص اگر در حیطه مدیریت منابع انسانی باشد باید ۳ گام اصلی را طی کند: طراحی به مفهوم اینکه باید ابزار ابتدا بر‌روی کاغذ از اصول علمی، استفاده از الگوهای موفق، نقطه نظرات خبرگان داخل و خارجی سازمان برخوردار باشد […]

کپی کاری ابزارهای مدیریت‌ منابع انسانی hrm

کپی کاری ابزارهای مدیریت‌ منابع انسانی hrm

کپی کاری در سازمان متاسفانه یکی از دلایل همیشگی عدم اثربخشی ابزارهای مدیریت منابع انسانی hrm در ایران کپی کاری بوده و بزرگترین دلیل آن هم این است که در سایر گرایش‌های مدیریتی سازمانها همچون تولید، بازرگانی، مالی و … این قانون جواب داده است و مدیران فکر می‌کنند که در حوزه منابع انسانی هم […]

ضرورت حمایت رهبری در مدیریت منابع انسانی

ضرورت حمایت رهبری در مدیریت منابع انسانی

عدم حمایت رهبری سازمان در مدیریت منابع انسانی hrm یکی از ۱۵ دلیل شکست مدیران منابع انسانی در بکارگیری ابزارها و سیستم های مدیریت منابع انسانی HRM در سازمان های ایرانی؛ عدم حمایت رهبری در مدیریت منابع انسانی است. نداشتن نگاه ابزاری به مقوله انسان سازمانی امری است نگرشی که الزاما قابل آموزش و توسعه […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید