تست‌ های شغلی قبل از استخدام

تست ‌های شغلی قبل از استخدام

اهمیت تست‌ های شغلی قبل از استخدام تست ‌های شغلی یک بخش مهم از فرایند استخدام در بسیاری از مشاغل است. تست‌های شغلی به کارفرمایان کمک میکند تا توانایی‌ها، تجربیات، مهارت‌های مورد نیاز را برای شغل مد نظر در متقاضیان آن شغل ارزیابی و بررسی کنند . نوع تست‌های مورد نیاز وابسته به سازمان و […]

تحقیق و توسعه(R & D) به چه معنا می باشد ؟

تحقیق و توسعه (R&D) به چه معنا می باشد ؟

تحقیق و توسعه(Research and Development) که آن را با عبارت اختصاری «R&D» می‌شناسند، مفهومی است که از سده‌ی بیستم به طور جدی مورد توجه و بحث قرار گرفت و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. در یک تعریف، تحقیق و توسعه(R & D) عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه‌ها، آفرینش، طراحی، تولید، […]

چرا کارآفرینان اجتماعی چالش کمتری برای جذب و استخدام خواهند داشت؟

جذب و استخدام

در حال حاضر مدیران منابع انسانی در شرکت های ایرانی به دلایل مختلف با چالش‌های جذب و استخدام و درادامه آن نگهداشت پرسنل خود روبرو هستند. مسائل درون سازمانی (مانند نبود فرایند اثربخش جذب و استخدام و ابزارهای آن، عدم آموزش مصاحبه گران، ضعف برند منابع انسانی و …) و مسائل برون سازمانی (مهاجرت افراد […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید