نظام جبران خدمت مخفی !

نظام جبران خدمت مخفی !

بررسی ساختار و مدیریت حقوق و دستمزد یکی از موارد بسیار مهم در آگاه‌سازی مدیران منابع انسانی بحث شفافیت در سیستم حقوق و دستمزد است که به دلیل اجتناب مدیران از حواشی سازمان نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در اکثر مواقع با سازمان‌هایی روبه‌رو هستیم که پنهان بودن حقوق پرسنل را امری امکان‌پذیر و […]

رابطه‌ ی بهره وری با نظام جبران خدمت

رابطه‌ی بهره وری با نظام جبران خدمت

رابطه‌ی سیستم جبران خدمت با بهره‌وری در سازمان هنگام بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری سازمان گاهی مدیران منابع انسانی و حتی مدیران عامل دچار این سوءبرداشت می‌شوند که تنها با ایجاد تغییرات مثبت در سیستم جبران خدمت می‌توان راندمان و بهره‌وری سازمان را به طرز چشمگیری افزایش داد. در صورتی که سیستم جبران خدمت تنها […]

نقش مدیر منابع انسانی در بودجه بندی سازمان

نقش مدیر منابع انسانی در بودجه بندی سازمان

اهمیت بودجه بندی برای سازمان یکی از موضوعات مهمی که مدیران منابع انسانی باید نسبت به آن آگاه باشند پاسخ به این سوال است که چرا فرآیندهای مالی به عنوان یکی از فرآیندهای پشتیبان در نظر گرفته می‌شوند؟ از جمله تبعات بزرگی که به سازمان‌ها و به خصوص واحد منابع انسانی وارد می‌شود، عدم در […]

منابع انسانی داده محور

منابع انسانی داده محور

آموزش منابع انسانی داده‌ محور ‌‌منابع انسانی داده‌محور یک رویکرد نسبتا جدید در منابع‌انسانی است که به مدیران کمک می‌کند به جای قضاوت بر اساس شهود از منابع قابل اندازه‌گیری برای مدیریت تصمیمات خود استفاده کنند.‌‌ به عبارتی هرچقدر که زمینه پایش کارکنان و مهارت‌های رفتاری و تخصصی آن‌ها در یک سازمان مهیاتر باشد، مدیران […]

مهم ترین ابزار ارتقا شغلی کارکنان

مهم ترین ابزار ارتقا شغلی کارکنان

ضرورت سیستماتیک کردن روند ارتقا شغلی امروزه یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که سازمان‌ها در مقوله حفظ و نگهداشت کارکنان پرداخت می‌کنند، بحث ناامیدی کارکنان به روند ارتقاء شغلی سیستماتیک است. به عبارت دیگر سازمان‌ها برای نگهداشت نیروهای خود مجبورند از رویکردهای تشویقی (مادی) استفاده کنند چراکه یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پرسنل خود را که همان رشد […]

نرم افزار مدیریت فرآیند جذب و استخدام بهینو

نرم افزار مدیریت فرآیند استخدام

نرم افزار مدیریت فرآیند جذب و استخدام از آن جا که ۴۰ درصد از بهره وری کل ابزارهای منابع انسانی به فرآیند جذب و استخدام مربوط می شود، مکانیزه شدن این ماژول بیش از گذشته اهمیت یافته است. به بیان دیگر سیستم جذب و استخدام اصولی و درست به نوعی زیر بنای واحد منابع انسانی […]

مدیریت داده محور سازمان پیش نیاز مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت داده محور سازمان پیش نیاز مدیریت عملکرد کارکنان

شاخص‌های مبتنی بر اهداف؛ لازمه اثربخشی در مدیریت عملکرد اساسا تا زمانی که سازمان‌ها قادر به پایش استراتژی‌ها، اهداف و برنامه‌های خود نیستند، مدیریت عملکرد کارکنان شدنی نیست. به عبارتی تا زمانی که سازمان از داشبوردهای مدیریتی با شاخص های کاربردی مبتنی بر اهداف برخوردار نیست پایش کارکنان امری بی فایده و نشدنی است. چرا […]

مچ‌گیری یا توسعه؟ ارزیابی عملکرد/ مدیریت عملکرد

مچ‌گیری یا توسعه؟ ارزیابی عملکرد/ مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد و تحلیل آن مدیران منابع انسانی هنگام استفاده از ابزارها باید هدف و چرایی استفاده از آن ابزار را بدانند. به طور مثال هنگامی که بلوغ سازمان به آن میزان رسیده است که عملکرد پرسنل را مورد سنجش قرار دهند، اگر این سنجش به منظور توسعه کارکنان باشد به جای ارزیابی […]

چارت در سازمان‌های پروژه‌محور؛ از برنامه‌ریزی تا اجرا

چارت در سازمان‌های پروژه‌محور؛ از برنامه‌ریزی تا اجرا

چارت سازمانی پروژه‌ محور | برنامه‌ریزی و اجرا یکی از نکات قابل توجه برای مدیران منابع انسانی، توجه به نوع فعالیت سازمان در طراحی چارت سازمانی است. این امر می‌تواند در چالش‌های طراحی چارت تاثیر بسزایی داشته باشد. به عنوان مثال، در شرکت‌های پروژه محور که در راس آن EPCها(مهندسی، تدارکات و ساخت) هستند، استفاده […]

چارت سازمانی تئوری تا عمل

چارت سازمانی تئوری تا عمل

چالش‌های منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور یکی از کلیدی ترین نقش‌های  مدیران منابع انسانی، طراحی درست چارت عملیاتی است. در عین حال در بسیاری از موارد آن‌چه در قالب چارت سازمان معرفی می‌شود، چیزی بیش از یک طراحی ساده نیست. چراکه هنر یک مدیر منابع انسانی خبره در قدم اول رعایت اصول طراحی چارت و […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید