مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۱۰

ایثار خدادادی - مشاور منابع انسانی

آیا استراتژی حذف کارکنان در مدیریت بحران صحیح است؟ در شرایط بحرانی فعلی آن هم زمانیکه فقر نیروی کار حرفه ای آماده به کار و فقر استعداد داریم اولین استراتژی ما برای مدیریت بحران حذف کارکنان نیست! استراتژی حذف کارکنان را کنار بگذاریم و سیستم های جذب‌واستخدام را متوقف نکنیم. راه کار اصولی و جایگزین […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید