Hiring Landing page - Cover -2

آیا شما هم با مشکل پیداکردن «نیروی متخصص» مواجه هستید؟

در شرایط فعلی بزرگ‌ترین چالش کسب‌وکارها جذب و استخدام نیروی متخصص و کارآمد در عنوان‌های شغلی مختلف می‌باشد که با توجه به افزایش مهاجرت متخصصان در سال گذشته این موضوع بیشتر از پیش در فعالیت‌ کسب‌وکارها مشکل ایجاد کرده است.

ارزیابی، جذب و استخدام نیروی متخصص یک «فرایند تخصصی» است!

اگر به دنبال اضافه کردن سرمایه های انسانی سازمان خود هستید، حتما می دانید که یافتن و ماندگارکردن همکاران ارزشمند، کاری سخت و پر از نکته های ظریف است. انتخاب صحیح و شایسته، زمانبر و پرهزینه است. شاید اگر در این انتخاب همراه و مشاوری کارآزموده در کنار خود داشته باشید نتیجه ای مطلوبتر به دست آورید و بهره وری و اثربخشی فرایند جذب و استخدام خود را ارتقا دهید.

فرایند جذب نیروی متخصص در ۶ مرحله زیر صورت می‌گیرد:

سیستم جامع hr

۱- ثبت درخواست جذب نیرو

با ثبت درخواست مشاوره جذب نیرو در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس می‌گیریم و فرایند جذب نیروی متخصصی که به دنبال آن هستید آغاز می‌شود.

۲- نیرویابی و بررسی رزومه‌ها

در این مرحله جستجوی بهترین فرد برای جایگاه شغلی مورد نظر سازمان شما از بین کارجویان، متقاضیان و افراد آماده به کار سامانه قبیله آغاز می‌گردد.

۳- مصاحبه

در این مرحله متخصصین منابع انسانی با کارجویان مصاحبه می‌کنند و موضوعات مختلف مهمی که برای سازمان و شغل مد نظر می‌باشد را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهند.

۴- ارزیابی در سامانه قبیله

ارزیابی براساس ۷ آزمون استاندارد روانشناسی و یک آزمون نرمیابی شده دانش‌های سازمان و مدیریت می‌باشد که تحلیلی دقیق از نیم‌رخ روانی کارجو و تطابق آن شغل مورد نظر به ما می‌دهد.

۵- بررسی نتایج ارزیابی تطابق و تائید کارکنان

در این مرحله نتایج آزمون سامانه قبیله و مصاحبه‌ بررسی می‌گردد و کارجویانی که شایستگی‌های لازم برای جایگاه شغلی مورد نظر کارفرما را دارند انتخاب می‌شوند.

۶- معرفی افراد منتخب به کارفرما جهت مصاحبه حضوری

در مرحله آخر افراد منتخبی که شایستگی‌های لازم را دارند به کارفرما معرفی می‌شوند و کارفرما جهت انتخاب بین افراد برگزیده با آنان مصاحبه نموده و فرایند جذب سازمانی خود را طی می‌کنند.

ارزیابی تخصصی

دقت در انتخاب

صرفه جویی در زمان

مشاوره تخصصی

فرم درخواست مشاوره جذب نیرو را پر کنید،‌ ما در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس می‌گیریم.

برخی از مشتریان ما

دیدگاه مشتریان

فرم درخواست مشاوره جذب نیرو را پر کنید،‌ ما در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس می‌گیریم.

بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت

گروه مشاوران بهین

فرم درخواست جذب نیروی متخصص را پر کنید،‌ مشاوران بهین در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شما تماس می‌گیرند.

بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت

گروه مشاوران بهین

فرم درخواست مشاوره را پر کنید،‌ مشاوران بهین در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شما تماس می‌گیرند.

نرم افزار جذب و استخدام بهینو

گروه بهین مشاوران

از طریق فرم رو به رو درخواست خود را
جهت سفارش نرم افزار بهینو ثبت نمایید.

  • موارد ستاره دار (*) در فرم الزامی هستند.
به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید