عدم مکانیزه بودن سیستم‌های منابع‌ انسانی hrm

عدم مکانیزه بودن سیستم‌های منابع‌ انسانی

عدم مکانیزه بودن سیستم های مدیریت‌منابع انسانی HRM یکی از مهم ترین فرایندهای پشتیبان مدیریت منابع انسانی فرایندهای حوزه ICT سازمان است. دیگر امکان ندارد سازمانی از ابزارهای به روز مدیریت منابع انسانی در جذب و استخدام و مدیریت عملکرد، مدیریت دانش و … صحبت کند و بخواهد از قلم و کاغذ استفاده کند مثلا […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید