عدم توجه به مراحل سیستم‌گذاری در منابع انسانی

عدم توجه به مراحل سیستم‌گذاری در طراحی، استقرار و جاری سازی

عدم توجه به مراحل سیستم گذاری در طراحی، استقرار و جاری سازی هر ابزار مدیریتی، بالاخص اگر در حیطه مدیریت منابع انسانی باشد باید ۳ گام اصلی را طی کند: طراحی به مفهوم اینکه باید ابزار ابتدا بر‌روی کاغذ از اصول علمی، استفاده از الگوهای موفق، نقطه نظرات خبرگان داخل و خارجی سازمان برخوردار باشد […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید