ضرورت حمایت رهبری در مدیریت منابع انسانی

ضرورت حمایت رهبری در مدیریت منابع انسانی

عدم حمایت رهبری سازمان در مدیریت منابع انسانی hrm یکی از ۱۵ دلیل شکست مدیران منابع انسانی در بکارگیری ابزارها و سیستم های مدیریت منابع انسانی HRM در سازمان های ایرانی؛ عدم حمایت رهبری در مدیریت منابع انسانی است. نداشتن نگاه ابزاری به مقوله انسان سازمانی امری است نگرشی که الزاما قابل آموزش و توسعه […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید