شروع دوره تربیت مدیر منابع انسانی

شروع دور جامع کاربردی تربیت مدیر منابع‌ انسانی

آغاز دوره تربیت مدیر منابع انسانی با رویکرد توسعه مهارت های رفتاری و عملکردی بر اساس چالش های موجود در بازار کسب و کار ایران دوره ما ۹ دی شروع شد ️طی اطلاع رسانی ثبت‌نام دوره تربیت مدیر منابع انسانی، در مجموع ۱۳۳ درخواست حضور در دوره برای شرکت آرابن ارسال شد. ️حدود ۱۴ روز […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید