استراتژی به زبان ساده

استراتژی به زبان ساده

استراتژی به بیانی ساده استراتژی به بیانی ساده نوعی خود آگاهی و تشخیص نسبت به مراحل زیر است: – در حال حاضر کجا قرار گرفته ایم (وضع موجود) – وضعیت مطلوب ما چیست؟ -برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب چه مسیرهایی را باید پیدا کنیم؟ به بیان دیگر، استراتژی یعنی نزدیک ترین و […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید