نقش مدیر منابع انسانی در بودجه بندی سازمان

نقش مدیر منابع انسانی در بودجه بندی سازمان

اهمیت بودجه بندی برای سازمان یکی از موضوعات مهمی که مدیران منابع انسانی باید نسبت به آن آگاه باشند پاسخ به این سوال است که چرا فرآیندهای مالی به عنوان یکی از فرآیندهای پشتیبان در نظر گرفته می‌شوند؟ از جمله تبعات بزرگی که به سازمان‌ها و به خصوص واحد منابع انسانی وارد می‌شود، عدم در […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید