فرم درخواست کار

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و مراحل بعدی کار که شامل برگزاری مصاحبه آنلاین و  اجرای تست های روانشناختی خواهد بود را با شما هماهنگ خواهند کرد. 

با توجه به اطلاعات بالا تکمیل فرمایید.
تعداد سال/سالهایی که در شغل انتخابی یا مشاغل شبیه به آن تجربه دارید یادداشت فرمایید.
تعداد سال/سالهایی که در شغلی غیرمرتبط با شغل انتخابی تجربه دارید یادداشت فرمایید.