فروردین ۱۳۸۰
بنیان گذاری بهین مشاوران توسط آقای ایثار خدادادی و خانم بهین روحانی
شناسایی نیاز: خواستن ولی نتوانستن در حوزه مدیریت منابع انسانی برای یک مدیر ایرانی
روند : شروع کار پژوهشی توسط چند تن از کنشگران این حیطه از صنعت و دانشگاه در حیطه های :
۱. مدل های مدیریت منابع انسانی موجود در داخل و خارج از ایران
۲. تکنیک های روانشناسی صنعتی / سازمانی
۳. مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۴. تکنولوژی اطلاعات (IT) در حوزه منابع انسانی
۵. مدل های توانمندسازی و تعالی در حوزه منابع انسانی در داخل و خارج از ایران
فروردین ۱۳۸۰
فروردین ۱۳۸۲
تولد شخصیت حقوقی
شرکت “بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت” با ماموریت تخصصی در ارائه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی (HRM)به ثبت رسید.
فروردین ۱۳۸۲
سال ۱۳۸۴
رونمایی از مدل استقرار سیستم جامع مدیریت
اتمام کار پژوهشی و مطالعاتی و طراحی مدل استقرار سیستم جامع مدیریت منابع انسانی یک سازمان ایرانی و رونمایی از آن در حضور ۱۶۰ تن از مدیران عامل صنایع مختلف کشور
شروع آموزش، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت منابع انسانی در سازمان های کشور
سال ۱۳۸۴
سال ۱۳۸۸
طراحی اولین نرم افزار جذب و استخدام
طراحی اولین نرم افزار جذب و استخدام تحت ویندوز جهت تحلیل نیم رخ روانی متقاضیان استخدام با همکاری شرکت برید سامانه
سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۸۸
تحقیق و توسعه ابزارهای استاتیک و دینامیک HR
سفر به کشور آلمان، فرانسه ، هلند و بهینه کاوی (Benchmark) در خصوص ابزارهای استاتیک و دینامیک مدیریت منابع انسانی
سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۹۱
همکاری با هلدینگ ها
شروع به همکاری با هلدینگ های بزرگ در صنایع خودرو، نفت، گاز و پتروشیمی، تجاری، تفریحی سیاحتی، غذایی و …
سال ۱۳۹۱
سال ۱۳۹۳
شروع صادرات خدمات مشاوره
اولین صادرات خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی از ایران و شروع به کار در شهر باکو کشور آذربایجان
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۳
شروع طراحی اولین پرتال آنلاین کانون ارزیابی و توسعه
تحقیق و توسعه و استخراج مدل کانون ارزیابی (A.C) جذب و استخدام بر اساس تحلیل و بررسی نتایج خدمات شرکت در تجزیه و تحلیل شغل و استخراج شایستگی های بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر نیروی کار ایرانی و شروع به کار آزمایشی آن
شروع به کار طراحی پورتال اولین کانون ارزیابی جذب و استخدام مجازی برای کارآفرینان و کارپذیران ایرانی
ورود رسمی به عرصه مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت به NGO ها و خیریه های کشور
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴
باز تعریف استراتژی ها
نقطه عطف توسعه و پایداری بهین مشاوران و اعلام باز تعریف استراتژی های خدمات سازمان در ۴ حیطه در قالب ۴ کلینیک مدیریتی تخصصی براساس نیازهای درخواستی مشتریان شامل کلینیک بهین، کلینیک بهین پلاس، کلینیک ثمین، کلینیک بهین تاپ
تحقیق و توسعه و مدل سازی در خصوص محصول مدیریت استراتژیک و مهندس مجدد فرآیندهای سازمان BPR و پایداری سازمانی
سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۵
شروع مشاوره سیستم جامع پایداری
آغاز ارائه خدمات مشاوره سیستم جامع پایداری در حوزه مدیریت استراتژیک و BPR و پایداری سازمانی
تحقیق و توسعه و مدل سازی در خصوص محصول ظرفیت سازی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد ( NGO ) و خیریه ها
توسعه خدمات مشاوره سیستم جامع پایداری و مدل سازی در خصوص حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR، توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران و توسعه نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از BPMS با همکاری شریک تجاری شرکت پگاه آفتاب
ارائه خدمات توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران به مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان ها
سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶
تولید اولین کانون ارزیابی Online در کشور
تمرکز جدی در خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی و تولید اولین کانون ارزیابی Online در کشور براساس نتایج پروژه های طراحی ساختار و تجزیه و تحلیل شغل و جذب و استخدام با رویکرد A&DC بر روی ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار ایرانی در طی ۱۵ سال گذشته در صنایع مختلف کشور
۱۳۹۶
سال ۱۳۹۷
رونمایی از مدل ثمین
رونمایی از خدمات مشاوره سازمان‌های مردم نهاد با ارائه اولین مدل ظرفیت سازی و پایداری سازمان های مردم نهاد (SAMIN) «Sustainability And Maturity in NGOs» در هاب آسیا و اقیانوسیه انجمن مشاوران مدیریت جهانی
ارزیابی چهل NGO براساس مدل ثمین و بازنگری و بهبود مدل و ارائه خدمات مشاوره کلینیک ثمین به طور رسمی به NGO ها و خیریه ها
تحقیق و توسعه در خصوص ارائه محصول خدمات مشاوره مدیریت به کسب و کارهای نوین و استارات آپ ها
رونمایی از نسخه آزمایش سامانه کانون ارزیابی و توسعه «قبیله» و ارزیابی ۲۰۰۰ نفر در ۸ سازمان مختلف
سال ۱۳۹۷
۱۳۹۸
شروع خدمات به کسب و کارهای نوپا
آغاز به کار ارائه خدمات به استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا
ارائه سامانه کانون ارزیابی «قبیله» به شرکت ها
۱۳۹۸
۱۳۹۹
شروع خدمات هدهانتینگ
آغاز به کار خدمات جذب و تامین نیروی کار حرفه ای
ایجاد امکان خودارزیابی در سامانه قبیله و ارائه مشاوره های فردی و شغلی به افراد
۱۳۹۹
گروه مشاوره مدیریت بهین