دستاوردهای واحد منابع انسانی در جامعه

واحد منابع انسانی در جامعه

اثربخشی عملکرد منابع انسانی در جامعه اولین تفاوت‌ واحد منابع انسانی با دیگر واحدهای سازمان این است که دستاوردهای آن باید نه تنها برای سازمان، که برای خود افراد و جامعه نیز ملموس باشد. به عنوان مثال خدمات منابع انسانی سازمانی را در یکی از مناطق محروم در نظر بگیرید: اقدامات مثبت واحد منابع انسانی […]

شروع کار مدیر منابع انسانی از کجاست؟

شروع کار مدیر منابع انسانی

۳ حیطه که در شروع کار مدیر منابع انسانی مهم است و بلافاصله بعد از ورود به سازمان و قبل از ارائه برنامه اش به مدیرعامل، باید بررسی کند: ۱. مطالعه استراتژی های سازمان: یعنی باید بدانید که سازمان به کدام سمت خواهد رفت و چه استراتژی های وظیفه ای برای واحد منابع انسانی تدوین […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید