جذب و تامین نیروی کار حرفه ای

در واحد تخصصی نیرویابی شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت،
با شما از ابتدا تا انتهای فرایند جذب و استخدام همراه خواهیم بود
تا شایسته ترین انتخاب را رقم بزنید.

به دنبال نیروی حرفه ای هستید؟

اگر به دنبال اضافه کردن سرمایه های انسانی سازمان خود هستید، حتما می دانید که یافتن و ماندگارکردن همکاران ارزشمند، کاری سخت و پر از نکته های ظریف است. انتخاب صحیح و شایسته، زمانبر و پرهزینه است. شاید اگر در این انتخاب همراه و مشاوری کارآزموده در کنار خود داشته باشید نتیجه ای مطلوبتر به دست آورید و بهره وری و اثربخشی فرایند جذب و استخدام خود را ارتقا دهید.
امروزه در پاردایم جنگ استعدادها و رقابت برندها در جلب و جذب استعدادها، پذیرفته شده است که نزدیک به ۸۵ درصد شایستگی های یک انسان توانمند به ویژگی های شخصیتی و استعدادهای روانشناختی او بر میگردد.

به دنبال شغل رویایی خود هستید؟

اگر به دنبال کار می گردید، معرفی کردن خودتان و قابلیت هایتان، بیان علاقمندی ها و نقاط قوتتان و جاافتادن در یک محیط کاری جدید هنر خاصی را می طلبد. شاید اگر از اول بتوانید خودتان را کامل و تخصصی معرفی کنید و درخواستتان از محیط کار مطلوبتان را  به شیوه های ساده و دقیق بیان کنید خیلی سریعتر در کار جدید جا بیفتید و چالشهای تغییر شرایط را راحت و شیرین از سر بگذرانید.
بزرگترین چالش متخصصان در شش ماه اول استخدام، یافتن ابزاری موثق و مستدل برای معرفی قابلیتهای خود در محیط کاری است. اگر امکان برقراری این ارتباط از روز اول فراهم شود بسیاری از مسائل و چالشها به لحظاتی به یادماندنی و آسان تبدیل خواهد شد.

ارزیابی تخصصی

دقت در انتخاب

صرفه جویی در زمان

مشاوره تخصصی