بهینو، سیستم و نرم افزار مدیریت فرآیند جذب و استخدام

نرم افزار مدیریت فرآیند استخدام

نرم افزار مدیریت فرآیند استخدام و جذب از آن جا که ۴۰ درصد از بهره وری کل ابزارهای منابع انسانی به فرآیند جذب و استخدام مربوط می شود، مکانیزه شدن این ماژول بیش از گذشته اهمیت یافته است. به بیان دیگر جذب و استخدام اصولی و درست به نوعی زیربنای واحد منابع انسانی در سازمان‌هاست. […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید