مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۹

ایثار خدادادی - مشاور منابع انسانی

گاهی مشکل از هییت‌مدیره است! اکثر سازمان‌ها ادبیات حاکمیت شرکتی بلد نیستند قبل از بحران، باید روی مدل‌های حاکمیت شرکتی کار کرده باشید برای توانمندسازی اعضای هیئت مدیره وقت گذاشته باشید وقتی استراتژی نداریم و در هدف اصلی باهم کالیبره نیستیم و هم‌سویی نداریم، چالش خواهیم داشت باید موضوعات را یکی‌یکی جلو ببرید و توافق […]

راهکار مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۵

مدیریت بحران در کسب و کار

راهکار مدیریت بحران در کسب و کار سبک رهبری‌ خود در سازمان را تعدیل کنید. پنجمین راهکار پیشنهادی ما برای مدیریت بحران را در فیلم ببینید. . . . 🔹 instagram : https://www.instagram.com/iran.hrm/

راهکار مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۴

مدیریت بحران در کسب و کار

نکته ۴ از راهکارهای مدیریت بحران در کسب و کارها : مراقب وحدت فرماندهی باشید. چهارمین راهکار پیشنهادی ما برای مدیریت بحران را در فیلم ببینید. . . . instagram : https://www.instagram.com/iran.hrm/ website : behincg.com

مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۳

مدیریت بحران در کسب و کار

راهکار مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۳ پس از تشکیل هسته مدیریت بحران، باید خودآگاهی سازمانی ایجاد کنیم توضیحات سومین راهکار پیشنهادی ما برای مدیریت بحران را در فیلم ببینید.

مدیریت بحران در کسب و کار | نکته ۱

راه کار مدیریت بحران

مدیریت بحران در کسب و کار | اولین نکته هر چندسال یکبار دچار بحران‌های شدیدی در کسب‌وکار کشور هستیم و درحال‌حاضر هم شاید در اوج بحران‌های مدیران‌عامل و کارفرمایان عزیز برای انتخاب رویکردهای اثربخش برای پرسنل هستیم. بر اساس سوالاتی که از ما پرسیده می‌شود و جلسات مشاوره‌ای که بخصوص این روزها برای مدیران داشته‌ایم؛ […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید