عدم امکان شایسته گزینی و شایسته سالاری در واحد مدیریت‌منابع انسانی hrm

11. عدم امکان شایسته گزینی و شایسته سالاری در واحد مدیریت‌منابع انسانی HRM

عدم امکان شایسته گزینی و شایسته‌سالاری در سازمان متاسفانه امروزه در سازمان هایی که عملا وحدت فرماندهی رهبر سازمان مشکل دارد یا سازمان های غیر رسمی خیلی قوی هستند شاهدیم که مدیران خبره مدیریت منابع انسانی با تمامی ابزارهایی که در جذب و استخدام دارند قادر نیستند از آنها استفاده کنند (مانند شرکت های خانوادگی، […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید