کپی کاری ابزارهای مدیریت‌ منابع انسانی hrm

کپی کاری ابزارهای مدیریت‌ منابع انسانی hrm

کپی کاری در سازمان متاسفانه یکی از دلایل همیشگی عدم اثربخشی ابزارهای مدیریت منابع انسانی hrm در ایران کپی کاری بوده و بزرگترین دلیل آن هم این است که در سایر گرایش‌های مدیریتی سازمانها همچون تولید، بازرگانی، مالی و … این قانون جواب داده است و مدیران فکر می‌کنند که در حوزه منابع انسانی هم […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید