پذیرش و نگهداشت نسل z در سازمان

عدم ظرفیت سازی نگرشی و ابزاری سازمان در پذیرش و نگهداشت کارکنان نسل Z

عدم ظرفیت سازی نگرشی و ابزاری سازمان در پذیرش و نگهداشت کارکنان نسل Z ما چه بخواهیم و چه نخواهیم می‌باید سازمان‌ها را برای ورود و نگهداشت این نسل (نسل زِد یا z) ویژه‌سازی کنیم و بپذیریم قرار نیست آنها را تغییر بدهیم بلکه خودمان باید انعطاف داشته باشیم و تغییر کنیم وگرنه یا به […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید