مشاوره مدیریت منابع انسانی

از سال ۱۳۸۲ تا کنون در کنار شما

راز موفقیت ما در مشاوره مدیریت اجرای دقیق این ۳ مرحله است:

طراحی

طراحی خوب سیستم هاو ابزارهای مدیریتی با توجه به شناخت درست و صحیح از گذشته و حال سازمان و با نگاهی به آینده آن با بهره گیری از دانش آکادمیک آن حوزه و بنچمارک از نمونه های موفق داخلی و خارجی.

استقرار

آماده کردن کاربر نهایی آن سیستم و ابزار مدیریتی از منظر فرهنگی و رفتاری تا رسیدن به این باور که این ابزار برای وی و سازمان مفید است و پس از آن آموزش دانش فنی استفاده از سیستم و ابزار جهت اجرای اثربخشش

جاریسازی

اطمینان از بهبود مستمر به وسیله همراهی با سازمان در اجرای سیستم و یا ابزار در چندین دوره و بهبود آن به وسیله گزارشات اجرای دوره قبلی جهت حصول اطمینان از این که این ابزار متناسب با نیازهای سازمان طراحی شده

ویژگی راه حل بهین

متناسب با فرهنگ کسب و کار ایرانی

در این مرحله با هدف تشخیص کمی و کیفی وضع موجود و تدوین وضع مطلوب موارد زیر انجام می‌گردد:

 1. بررسی استراتژی‌های سازمان
 2. بررسی سطح بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی موجود سازمان بر اساس مدل iranHRM
 3. بررسی ویژگی های کارکنان با رویکرد کانون‌های ارزیابی و توسعه
 4. بررسی شرایط محیط کار عملیاتی کارکنان (ارگونومی، HSE)
 5. بررسی مسائل جمعیت شناختی کارکنان
مشاوره مدیریت منابع انسانی
مشاوره مدیریت منابع انسانی

همراهی با کارفرما تا استقلال کامل

بسیاری از سیستم های مدیریتی مانند مدیریت استراتژی، مدیریت کیفیت، ۵S و … در سازمان‌ها به این دلیل صرفا در مرحله طراحی اولیه متوقف شده و به صورت یک کتابچه در کتابخانه یا چندین فایل در هارد نگهداری شده و به طور کامل اجرا نمیشوند که مشاوران صرفا پس از تدوین مدل و طراحی آن بدون آموزش صحیح پیاده سازی آن به کاربران نهایی تا رسیدن آنها به استقلال کامل اجرایی از سازمان خارج شده اند. 

ما در گروه بهین مشاوران آموزش کابران نهایی جهت استفاده مستقل و بدون حضور مشاور از تمامی ابزارها و سیستم های تدوین شده را جز اصول اولیه خود میدانیم.

خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی

one

ظرفیت سنجی منابع انسانی

در پروژه های ظرفیت سنجی گروه مشاوران بهین با بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و قابل بهبود (SWOT) برای سازمان در حوزه منابع انسانی، خود آگاهی ایجاد می‌کند.

در ادامه با توجه به ابزارهای مختلف و متنوع که بسته به شرایط سازمان و کارمندان آن مورد استفاده قرار میگیرد، پروژه های بهبود فردی ، واحدی و سازمانی استخراج میگردد.

در پروژه های ظرفیت سنجی هدف اصلی فهمیدن نیاز اصلی سازمان و سطح بلوغ فرایندهای منابع انسانی برای طراحی هرچه دقیقتر و مرتبط تر پروژه های بهبود بعدی می باشد. 

two

فرایندهای استاتیک منابع انسانی

استاتیک در این مقوله به معنای غیرپویا بودن فرایند ها نیست بلکه اشاره به کلیه فرایندهایی دارد که حداقل زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحد منابع انسانی در یک سازمان را ایجاد می‌کند و تنها بعد از آن است که یک سازمان می‌تواند ادعای داشتن واحد منابع انسانی داشته باشد. این فرایندها شامل  موارد زیر است:

چنانچه سازمان زیرساخت‌های اساسی طراحی سازمان در استراتژی، برنامه، فرایندها و ساختار را داشته باشد، به وسیله تجزیه و تحلیل شغل می‌تواند ساختار سازمان خود را به یک چارت عملیاتی تبدیل کند. اهم دستاوردهای تجزیه و تحلیل شغل عبارتست از:

 • حذف فعالیت‌های موازی و متداخل مشاغل
 • ادغام یا حذف مشاغل
 • جابجایی عمودی مشاغل
 • استخراج شرح وظایف عملیاتی
 • استخراج مسئولیت، اختیار، اولویت ها، زمان، مخاطرات و سطح ارتباطات هر شغل

فرایندهای دینامیک منابع انسانی

بعد از اطمینان از جاریسازی رویکرد یکپارچه و همسوی ابعاد استاتیک مدیریت منابع انسانی سازمان می‌تواند وارد سطح بلوغ بالاتر در ابعاد دینامیک در موارد زیر شوند:

 • مدیریت دانش
 • مدیریت استعداد
 • سازمان یادگیرنده و یاد دهنده
 • نظام پیشنهادات
 • جانشین پروری
 • توسعه کارتیمی
 • خلاقیت و نوآوری
 • تعلق سازمانی
 • و …

فرم درخواست مشاوره را پر کنید،‌ مشاوران بهین در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شما تماس می‌گیرند