سامانه کانون ارزیابی و جذب و استخدام بهینو

برای ورود به وب اپلیکیشن کانون ارزیابی گروه بهین مشاوران و شروع آزمون‌های روانشناختی خود همین الان اقدام نمایید.

woman-leaning-on-wooden-table-sharing-ideas

کانون ارزیابی و توسعه چیست؟

کانون ارزیابی و توسعه Assessment and Development Center بعنوان آخرین و معتبرترین راهکار جذب و استخدام و توسعه در فضای کسب و کار فعلی و پارادایم جنگ استعدادها میان شرکت های موفق دنیا می باشد. از طرفی کانون های ارزیابی و توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای سازمان ها در ایجاد فرصت برابر برای توسعه، ارتقاء، جا به جایی و حفظ و نگهداشت کارکنان شناخته شده است و به عنوان کلیدی ترین شاخص تصمیم ساز در داشبوردهای HRM پذیرفته شده اند.

گروه مشاوره مدیریت بهین مفتخر است در طی یک کار پژوهشی و اجرایی اکنون سامانه بهینـو را به عنوان اولین ابزار بومی مدیریت فرآیند سامانه کانون ارزیابی و توسعه در یک سازمان ایرانی کند.

بهینو یک نرم افزار کاربردی سیستم جذب و استخدام برای سازمان‌های ایرانی، کسب و کارها و استارتاپ‌ها است.

بومی سازی شده

اطمینان از وجود شایستگی­های قابل سنجش در فضای فرهنگی و کسب و کارهای سازمان­های ایرانی براساس کار پژوهشی و مدل­سازی طی ۱۵ سال و بررسی ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار در ۲۰۰ سازمان ایرانی

مبتنی بر تحلیل شغل

استخراج شایستگی­ها براساس تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰۰۰ شغل و نرم­یابی آنها و استخراج حداقل نمره تطابق در هر شغل به تفکیک نوع صنعت، نوع سازمان، و سطح شغلی در چارت سازمانی و سطوح بلوغ سازمان

آزمونهای معتبر

ارزیابی براساس ۷ آزمون استاندارد روانشناسی و یک آزمون نرم­یابی شده دانش­های سازمان و مدیریت

تحت وب

امکان استفاده صددرصد الکترونیکی و Paperless تحت وب با کاربری pc و موبایل در تمامی مراحل کار

رتبه بندی متقاضیان

امکان رتبه بندی متقاضیان بر اساس مراحل مختلف کانون و نتایج کلی تطابق و ایجاد سهولت در تصمیم گیری بهینه برای مدیران سازمان در جذب منطبق ترین فرد​

استفاده چندباره از اکانت

امکان استرداد اکانت فرد منطبق بر شغل در صورت عدم نیاز به استخدام ایشان

نیرویابی سریع

نیرویابی سریع بوسیله­ امکان سرچ در متقاضیانی که توسط سایر سازمان­ها ارزیابی شده اند ولی بکارگمارده نشده اند.

نقشه راه توسعه

طراحی کانون های ارزیابی توسعه ای برای استخراج نقشه راه توانمندسازی فردی، واحدی و سازمانی کارکنان و مدیریت استعدادها و جانشین پروری برای کارکنان فعلی سازمان

اعتباریابی آزمون

اجرای آزمون­ها در خارج از سازمان کارفرما توسط متقاضیان شغل و در صورت نیاز اعتباریابی صحت اطلاعات فرد ارزیابی شده در محل کارفرما

سنجش اثربخشی

قابلیت سنجش اثربخشی پروژه­‌های توانمندسازی کارکنان در فواصل زمانی

گزارشات متنوع

امکان گزارش­گیری های متنوع از فرد بر روی شغل­های مختلف سازمان و اطمینان براساس جذب با بالاترین نمره انطباق روی مشاغل سازمان

عدم ورود افراد نامنطبق

اطمینان از عدم ورود افراد نامنطبق، بیمار، ناصادق به سازمان و پیش­گیری از سرمایه ­گذاری­های غیراثربخش

بهبود ترفیع و جابجایی

اطمینان از ارتقاء و جا­ب­جایی هدفمند و اثربخش افراد براساس گزارشات سامانه

سنجش دوره آزمایشی

اطمینان از ریزش نیروهای نامنطبق در حین و پس از دوره آزمایشی و جامع پذیری

کاربری ساده

آموزش کاربری ساده و سریع سامانه به ادمین سازمان طی ۳۰ دقیقه

مناسب برای افراد کم‌سواد

امکان آزمون­گیری از متقاضیان کم سواد صرفاً با استفاده از موشواره

سطوح دسترسی

امکان ثبت و حفظ اطلاعات محرمانه افراد از طریق تعریف سطوح دسترسی مشخص برای مدیر منابع انسانی، مدیر عامل و سایر کاربران سامانه و افراد مرتبط با آن

بانک اطلاعاتی متقاضیان

حفظ و ثبت متقاضیان بالقوه و بالفعل ورود به سازمان بوسیله ایجاد یک بانک اطلاعاتی با قابلیت­‌های سرچ گوناگون

جلوگیری از حذف اشتباه

جلوگیری از صدمه به سرمایه‌­های اجتماعی و ایجاد درماندگی آموخته شده در آنها به لحاظ حذف کارکنان به علت گزینش‌­های اشتباه

تعداد نامحدود کاربر همزمان

امکان استفاده بر روی رایانه های نامحدود و افزایش سرعت عمل واحد منابع انسانی در جذب و استخدام کارکنان در گزینش های وسیع در محل های گوناگون

بومی سازی شده

اطمینان از وجود شایستگی­های قابل سنجش در فضای فرهنگی و کسب و کارهای سازمان­های ایرانی براساس کار پژوهشی و مدل­سازی طی ۱۵ سال و بررسی ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار در ۲۰۰ سازمان ایرانی

مبتنی بر تحلیل شغل

استخراج شایستگی­ها براساس تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰۰۰ شغل و نرم­یابی آنها و استخراج حداقل نمره تطابق در هر شغل به تفکیک نوع صنعت، نوع سازمان، و سطح شغلی در چارت سازمانی و سطوح بلوغ سازمان

آزمونهای معتبر

ارزیابی براساس ۷ آزمون استاندارد روانشناسی و یک آزمون نرم­یابی شده دانش­های سازمان و مدیریت

تحت وب

امکان استفاده صددرصد الکترونیکی و Paperless تحت وب با کاربری pc و موبایل در تمامی مراحل کار

رتبه بندی متقاضیان

امکان رتبه بندی متقاضیان بر اساس مراحل مختلف کانون و نتایج کلی تطابق و ایجاد سهولت در تصمیم گیری بهینه برای مدیران سازمان در جذب منطبق ترین فرد

استفاده چندباره از اکانت

امکان استرداد اکانت فرد منطبق بر شغل در صورت عدم نیاز به استخدام ایشان

نیرویابی سریع

نیرویابی سریع بوسیله­ امکان سرچ در متقاضیانی که توسط سایر سازمان­ها ارزیابی شده اند ولی بکارگمارده نشده اند.

نقشه راه توسعه

طراحی کانون های ارزیابی توسعه ای برای استخراج نقشه راه توانمندسازی فردی، واحدی و سازمانی کارکنان و مدیریت استعدادها و جانشین پروری برای کارکنان فعلی سازمان

اعتباریابی آزمون

اجرای آزمون­ها در خارج از سازمان کارفرما توسط متقاضیان شغل و در صورت نیاز اعتباریابی صحت اطلاعات فرد ارزیابی شده در محل کارفرما

سنجش اثربخشی

قابلیت سنجش اثربخشی پروژه­‌های توانمندسازی کارکنان در فواصل زمانی

گزارشات متنوع

امکان گزارش­گیری های متنوع از فرد بر روی شغل­های مختلف سازمان و اطمینان براساس جذب با بالاترین نمره انطباق روی مشاغل سازمان

عدم ورود افراد نامنطبق

اطمینان از عدم ورود افراد نامنطبق، بیمار، ناصادق به سازمان و پیش­گیری از سرمایه ­گذاری­های غیراثربخش

بهبود ترفیع و جابجایی

اطمینان از ارتقاء و جا­ب­جایی هدفمند و اثربخش افراد براساس گزارشات سامانه

سنجش دوره آزمایشی

اطمینان از ریزش نیروهای نامنطبق در حین و پس از دوره آزمایشی و جامع پذیری

کاربری ساده

آموزش کاربری ساده و سریع سامانه به ادمین سازمان طی ۳۰ دقیقه

مناسب برای افراد کم‌سواد

امکان آزمون­گیری از متقاضیان کم سواد صرفاً با استفاده از موشواره

سطوح دسترسی

امکان ثبت و حفظ اطلاعات محرمانه افراد از طریق تعریف سطوح دسترسی مشخص برای مدیر منابع انسانی، مدیر عامل و سایر کاربران سامانه و افراد مرتبط با آن

نرم افزار کاربردی استخدام

نرم افزار جذب و استخدام بهینو ، مناسب برای سازمان‌های ایرانی، کسب و کار ها و استارتاپ‌ها

بانک اطلاعاتی متقاضیان

حفظ و ثبت متقاضیان بالقوه و بالفعل ورود به سازمان بوسیله ایجاد یک بانک اطلاعاتی با قابلیت­‌های سرچ گوناگون

جلوگیری از حذف اشتباه

جلوگیری از صدمه به سرمایه‌­های اجتماعی و ایجاد درماندگی آموخته شده در آنها به لحاظ حذف کارکنان به علت گزینش‌­های اشتباه

تعداد نامحدود کاربر همزمان

امکان استفاده بر روی رایانه های نامحدود و افزایش سرعت عمل واحد منابع انسانی در جذب و استخدام کارکنان در گزینش های وسیع در محل های گوناگون

همین الان اقدام کنید

برای دریافت مشاوره رایــگان تلفنی در خصوص دریافت کانون ارزیابی و جذب و استخدام بهین در خدمت شما هستیم.