مهم ترین ابزار ارتقا شغلی کارکنان

مهم ترین ابزار ارتقا شغلی کارکنان

ضرورت سیستماتیک کردن روند ارتقا شغلی امروزه یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که سازمان‌ها در مقوله حفظ و نگهداشت کارکنان پرداخت می‌کنند، بحث ناامیدی کارکنان به روند ارتقاء شغلی سیستماتیک است. به عبارت دیگر سازمان‌ها برای نگهداشت نیروهای خود مجبورند از رویکردهای تشویقی (مادی) استفاده کنند چراکه یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پرسنل خود را که همان رشد […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید