عدم توجه به رویکرد مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ ها

عدم توجه به رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی

عدم توجه به رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و بالاخص فرصت های برابر برای کارکنان در طراحی ابزارهای مدیریت منابع انسانی HRM آمارها نشان می‌دهد رویکرد مسئولانه سازمان به کسب و کار خود و سود حاصله از آن تاثیر زیادی در انتخاب کارکنان برای ورود و ماندن در سازمان دارد حال آنکه این امر در بسیاری […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید