مشاوره سیستم جامع پایداری

خدمات گروه مشاوران بهین در سیستم جامع پایداری

طراحی و ساختاردهی سازمانی

در اولین مرحله از خدمات سیستم جامع پایداری خدمات زیر ارائه می‌گردد:

  • تدوین و بازنگری استراتژی های کلان سازمان با استفاده از مدل استراتژی بهین 
  • طراحی/بازنگری/مهندسی مجدد(BPR) فرایندهای سازمانی بر اساس بنچمارک صنعت مربوطه و در راستای استراتژی‌های کلان
  • طراحی ساختار و چارت سازمانی که تضمین کننده اجرای تمام برنامه ها و فرایندهای سازمان باشد

بهبود و پایداری سازمان

ما به سازمانها کمک میکنیم تا بتوانند با حفظ منافع تمام ذینفعان خود روند توسعه ای خود را حفظ کنند. در همین راستا خدمات زیر بنابه نیاز سازمانها ارائه خواهد شد:

  • جاریسازی و پایش سیستماتیک استراتژی‌های تدوین شده در قالب داشبوردهای مکانیزه مخصوص هر سازمان همچون سامانه های BPMS و یا انتخاب سامانه های ERP معتبر
  • تعریف شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت ها و روابط سینرژیک و اثربخش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با یکدیگر بر اساس رویکردها و مدلهای حاکمیت شرکتی
  • طراحی و استقرار پروژه های CSR برای اطمینان از پایداری سازمان به وسیله ایجاد تعادل در تحقق منافع همه ذینفعان سازمان

توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران

اگر مدیران یک سازمان حال خوب نداشته باشند و از تعادل زندگی کاری و شخصی برخوردار نباشند، نمی توانند رهبران خوبی هم برای سازمان باشند و استراتژی های مدون شده را به خوبی در سازمان خود اجرا نمایند.

در بهین مشاوران، بعد از ارزیابی فردی مدیران در حوزه های رفتاری، با روش های کوچینگ در کنار مدیران خواهیم بود تا به آنها کمک کنیم تا حال خوب خود را حفظ کنند. 

فرم درخواست مشاوره را پر کنید،‌ مشاوران بهین در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شما تماس می‌گیرند