نسل دیجیتال، نسلی که برای ورود به دنیای کسب و کار حد و مرزی نمی شناسد.

Generation-Z

   نسل زد به متولدین سال­های ۱۹۹۷ تا کنون اطلاق می­شود که به تازگی در حال ورود به دنیای کاری هستند و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۰ حدود بیست درصد نیروی کاری در کسب و کارهای دنیا را به خود اختصاص دهند. نسل زد اسامی دیگری نیز دارند. به آن­ها نسل بعد از هزاره، […]

شناخت نسلهای پنجگانه و چالشهای مدیریت چندنسلی در سازمان

white-man-different-ages

طبقه بندی نسلها و چالشهای مدیریت آنها در سازمان وجود ۵ نسل از پرسنل با ویژگی­‌های متفاوت در یک محیط کاری مشترک می­تواند منشأ ایجاد چالش­های عظیمی برای سازمان باشد. ایجاد محیطی که نیازهای این ۵ نسل را ارضا نماید، فشار زیادی را بر سازمان تحمیل می­کند. تطابق رفتاری کارکنان و مدیران و ایجاد تفاهم […]